Neznáte své heslo?

  • Vstup na webové stránky pro členy Klubu Energy vám zajistí zadání registračního čísla člena klubu, které naleznete na své registrační kartě nebo ve smlouvě o obchodní spolupráci.
  • Heslo získáte po vyplnění formuláře umístěného níže na této straně nebo telefonicky na čísle: +420 283 853 853.

Kontrolní údaje nutné
k vydání hesla do IS


Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jejich odesláním, souhlasíte s jejich zpracováním společností Energy. Firma Energy Group, a.s. se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této přihlášce nebudou použity k jiným účelům, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Klubové členství a jeho výhody

Každý zákazník, nakupující produkty Energy, má možnost registrace. Výhody členství v Klubu Energy lze čerpat v celé síti prodejních míst v ČR.


Po podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci a zaplacení registračního poplatku 500 Kč se zákazník stává řádným členem Klubu Energy. Kromě členské karty společnosti Energy Group, a.s. obdrží každý nový člen startovací balíček, vč. jednoho koncentrátu podle vlastního výběru a ročního předplatného magazínu Vitae.


Registrace v Klubu Energy je platná 12 měsíců od data podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci. Následujících šest měsíců je ještě možné si registraci prodloužit. K výhodám klubového členství patří mimo 30% slevy na nákup zboží také možnost navštěvovat poradny lékařů a terapeutů, odborné přednášky a účastnit se dalších klubových aktivit.


Podrobnosti naleznete v Průvodci zde.

INSTITUT ENERGYVET – semináře – podzim 2013

Přednášející: MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D.

 

Účast: počet míst je omezen na maximálně 10 osob 

Místo konání: Trojská 39/201, Praha 7 

Délka semináře: 10.00–17.00 včetně hodinové přestávky na oběd 

Cena: základní vstupní seminář zdarma, všechny následující 800 Kč

Osvědčení: Po absolvování všech pěti seminářů frekventanti obdrží certifikát odborného poradce.

Závazné přihlášení na jednotlivé semináře – prosím vyplnit přihlášku v příloze a zaslat na e-mailovou adresu monika.mouckova@energy.cz.


sobota 14. září 2013, sobota 21. září 2013

Základní (vstupní) seminář:  ZÁKLADNÍ PRINCIPY POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ ENERGY A PRÁCE S PENTAGRAMEM  tento seminář musí absolvovat každý kdo bude mít zájem o následující semináře. 

Následující témata seminářů nemají přímou návaznost a lze je tedy absolvovat v libovolném pořadí.

sobota 5. října 2013  VETERINÁRNÍ PRODUKTY ENERGY (ZBOŽÍZNALSTVÍ)

sobota 19. října 2013  NEMOCI – PŘÍZNAKY A UŽITÍ PRODUKTŮ ENERGYVET (REGAVET, RENOVET, KINGVET A SKELEVET)

sobota 9. listopadu 2013  NEMOCI – PŘÍZNAKY A UŽITÍ PRODUKTŮ ENERGYVET (GYNEVET, KOROVET, VIRONET, FYTOVET A ETOVET)

sobota 30. listopadu 2013  NEMOCI – PŘÍZNAKY A UŽITÍ PRODUKTŮ ENERGYVET (IMUNOVET, OMEGAVET, PROBIOVET, CYTOVET, AUDIVET, BIOMULTIVET A EPIVET)

Témata seminářů nenavazují, ale obsahově jsou provázané. Není nutné je absolvovat postupně.