Neznáte své heslo?

  • Vstup na webové stránky pro členy Klubu Energy vám zajistí zadání registračního čísla člena klubu, které naleznete na své registrační kartě nebo ve smlouvě o obchodní spolupráci.
  • Heslo získáte po vyplnění formuláře umístěného níže na této straně nebo telefonicky na čísle: +420 283 853 853.

Kontrolní údaje nutné
k vydání hesla do IS


Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jejich odesláním, souhlasíte s jejich zpracováním společností Energy. Firma Energy Group, a.s. se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této přihlášce nebudou použity k jiným účelům, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Klubové členství a jeho výhody

Každý zákazník, nakupující produkty Energy, má možnost registrace. Výhody členství v Klubu Energy lze čerpat v celé síti prodejních míst v ČR.


Po podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci a zaplacení registračního poplatku 500 Kč se zákazník stává řádným členem Klubu Energy. Kromě členské karty společnosti Energy Group, a.s. obdrží každý nový člen startovací balíček, vč. jednoho koncentrátu podle vlastního výběru a ročního předplatného magazínu Vitae.


Registrace v Klubu Energy je platná 12 měsíců od data podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci. Následujících šest měsíců je ještě možné si registraci prodloužit. K výhodám klubového členství patří mimo 30% slevy na nákup zboží také možnost navštěvovat poradny lékařů a terapeutů, odborné přednášky a účastnit se dalších klubových aktivit.


Podrobnosti naleznete v Průvodci zde.

Onemocnění pohybového aparátu

Akutní zánět - artritida
Degenerace kloubu - artróza
Řídnutí kostí - osteoporóza, křivice - rachitida
Svalová únava
Zánět meziprstí
Zánět svalů
Zánět šlach
Zranění šlachy, svalu
Zlomeniny
Zranění kloubu (včetně chirurgického zásahu)

Akutní zánět kloubu - artritida

Příčina

Postižený není ve většině případů samotný kloub, ale jeho kloubní pouzdro. Nejvíce synoviální membrána kloubu, která vytváří kloubní mok. Artritida často doprovází celková infekční onemocnění. Vyskytuje se při zranění kloubu, při jeho přetížení nadměrnou prací zvířete anebo při obezitě, při změně viskozity kloubního mazu následkem stárnutí anebo při dysbióze. Se stářím anebo se zvýšenou zátěží solí vznikajících činností hnilobných bakterií či plísní ve střevě zvířete se soli dostávají do kloubní dutiny. Zahušťují kloubní maz tvořený mimo jiné kyselinou hyaluronovou. Tím se zvýší viskozita a mazací schopnosti mazu se zmenšují. Dochází k obrušování kloubní chrupavky, vzniká artróza - degenerativní onemocnění kloubu. Na okraji kloubu pak vzniká akutní zánět. Artritida pravidelně doprovází artrózu.

Symptomy

Zvýšená bolestivost kloubů, klouby bývají na pohmat teplé. Po odpočinku je kvalita
pohybu lepší a se stoupající zátěží se stává pohyb stále více bolestivý. V pokročilém stavu se zvíře se odmítá pohyvat. V lehčích případech je pohyb zpočátku bezproblémový a dříve nebo později přechází v kulhání.

Léčba a regenerace

Klasická léčba spočívá v podávání steroidů anebo nesteroidních protizánětlivých léků.

Pokud je artritida součástí celkového infekčního onemocnění, použijeme postup na
zvládnutí infekční příčiny (Virovet, Etovet při virózách, Kingvet, Renovet a Imunovet při bakteriálních onemocněních).

V ostatních případech lze použít Regavet protože akutní zánět je součástí imunitní reakce - element voda. V tom případě odvádí nadbytečnou energii zánětu. Hyperaktivní zánětlivý metabolismus tlumí. Postačuje krátkodobé podávání, nejdéle 3 týdny. Lze také použít Korovet, který řeší přímo nadbytečnou energii kloubu. Zlepšením prokrvení odvádí produkty zánětlivého metabolismu a umožňuje rychlejší
hojení zánětu.

Z pomocných preparátů lze použít v prvé řadě Skelevet pro svůj protizánětlivý účinek anebo Imunovet ze stejného důvodu.

Na co dávat pozor

Zvíře potřebuje klid, ale pomalý pohyb bez zátěže je nutný, jinak dojde k zatuhnutí kloubu a přechodu do chronického zánětu. Kortikoidy přinesou okamžitou úlevu, ale dlouhodobě mohou celý stav prohloubit. V případě infekčního původu artritidy může dojít k dalšímu rozšíření infekce.

zpět na výběr

Degenerace kloubu - artróza

Příčina

Jde o postižení funkční části kloubu - chrupavek, které mají za úkol vytvářet hladkou a pružnou plochu, které minimalizuje tření kloubních dosedajících ploch.K bezproblémovému klouzání třecích ploch slouží i kloubní mok - mazivo tvořené především kyselinou hyaluronovou. její mazací účinky jsou závislé na optimálním obsahu vody a tedy i solí v kloubním moku. Spolupůsobí zátěž, nejčastěji nadváha a přetěžování zvířete tréninkem, prací anebo nepřiměřenými sportovními výkony. Samotná zátěž však porušení chrupavky nevyvolá. Chrupavka dokáže zvládnout i několikanásobně vyšší zátěž. Pokud je však změněna viskozita kloubního mazu vlivem změny poměru minerálů v tekutině, stačí i zátěž menší. Viskozita se mění s množstvím solí v těle. Nejčastější příčinou bývá dysbióza. Dalšími příčinami artrózy bývají úrazy kloubu, zánětlivá onemocnění v rámci celkové infekce, špatná výživa s nedostatkem stavebních kamenů pro tvorbu a udržování chrupavky anebo dlouhodobé nepřirozené přetěžování kloubu.

Symptomy

Zvýšená bolestivost kloubů, klouby nejeví známky zvýšené teploty. Zvíře obtížně vstává, pomalu se rozchází. Pohyb je nejobtížnější na svém počátku. Později se zvíře pohybuje již relativně bez obtíží. Stav se stupňuje a epizoda počátečních těžkostí s pohybem je hlubší a delší. Konečné stádium znamená pohyb výhradně s vysokou bolestivostí a zvíře se stává nepohyblivým. V kloubech může při pohybu praskat a mohou být i zbytnělé následkem zesílení kloubního pouzdra po proběhlém a špatně léčeném zánětu.

Léčba a regenerace

Klasická léčba spočívá v podávání nesteroidních protizánětlivých léků. Důležitým doplňkem je také kloubní výživa, která umožňuje tvorbu důležitých součástí kloubního mazu i kloubní chrupavky. Při bolesti se podávají léky proti bolesti. Velké klouby lze opatřit kloubní náhradou.

Regeneraci začínáme Regavetem. Odstraňuje akutní zánět, který v naprosté většině případů artrózu doprovází. Stačí jen krátké podávání, tj. asi týden. Pouze u starších zvířat je lépe jej aplikovat celé 3 týdny. Regavet je užitečný i v jiných fázích regenerace, proto ještě přijde na řadu. Přinejmenším při opakování regenerace artrózy.

Po Regavetu je nezbytné dodržet alespoň týdenní přestávku. Po ní přijde na řadu Kingvet anebo Renovet. Kingvet má určité výhody při postižení vazů kloubu anebo kloubního pouzdra, používá se častěji. Renovet je naopak vhodnější při současném postižení kostí (v případě osteoporózy anebo při deformaci kostí následkem předchozího zánětu či úrazu). Kingvet i Renovet působí na stimulaci chrupavky i kostní tkáně sousedící s chrupavkou k jejímu znovuobnovení. Je to proces pomalý, proto je nutné počítat s dlouhodobým podáváním. Standardně 2x 3 týdny podávání a je lépe podávat s delší přestávkou mezi aplikacemi. Až 1 měsíc. Kingvet či Renovet odstraní chronický zánět kloubu. Pokud jsou na okrajích kloubů zánětlivé výrůstky (exostózy), Kingvet aktivací žírných buněk může způsobit i jejich odbourání. Je to náročné na čas, a tak je nutné celý cyklus až 3x opakovat. Vždy záleží na stáří zvířete anebo přesněji řečeno na délce trvání příznaků artrózy.

Na závěr regenerace artrotických kloubů je nutné obnovit optimální mazací schopnosti kloubního mazu a také obnovit v rámci možností celistvost kloubní chrupavky. Přichází na řadu Gynevet, který podpoří nárůst nových buněk a stimuluje tvorbu kloubní tekutiny.

Z pomocných preparátů lze použít je vhodný Skelevet pro svůj protizánětlivý účinek a také pro poskytnutí kolagenu zpevňujícího kloubní chrupavku. V případě vzniku artrózy následkem dysbiózy anebo stárnutím zvířete bude vhodné obnovit  mikroflóru střeva aplikací Probiovetu. Je vhodný k současnému podávání spolu s Regavetem, Kingvetem i Renovetem. Vhodným doplňkem k regeneraci je i zmíněná kloubní výživa.

Na co dávat pozor

Zvíře potřebuje pomalý pohyb bez zátěže a při zlepšení pohyb postupně zrychlujeme. Dobré je plavání, kde se klouby pohybují v celém svém rozsahu a s minimální zátěží.

zpět na výběr

Řídnutí kostí - osteoporóza, křivice - rachitida

Příčina

Nejčastěji nevhodné krmení, a to především překrmování krmivem s příliš vysokým podílem proteinů a s nedostatkem kostních minerálů anebo porucha jejich využití následkem těžké stravitelnosti. Na prvním místě je však nedostatek vitamínu D, který spolupůsobí při tvorbě kostní hmoty. Někdy v průmyslových zónách vlivem sníženého využití minerálů následkem imisní zátěže těžkými kovy (olovo, kadmium). Kompetiční mechanismus, kdy kovy s podobnými chemickými vlastnostmi soutěží o vazebná místa v cílových strukturách, může způsobit oslabení kostí. Křivice - rachitida je charakteristická pro mláďata, kde se kostní tkáň teprve vytváří. Měknutí kostí - osteomalacie anebo zónovité ubývání kostní tkáně - osteoporóza je typická pro dospělá a především starší zvířata. U tohoto onemocnění je v dospělosti častou příčinou nadprodukce parathormonu - hormonu příštítných tělísek. Má za úkol zásobovat organismus vápníkem pro biochemické reakce. Proto je jeho nadprodukce spojena často s onemocněním ledvin, trávicího traktu a velmi často  i s poruchami činnosti štítné žlázy.

Symptomy

V případě křivice mladých zvířat jsou to pokřivené končetiny, deformity kostry. Prvním příznakem bývají zduřelé konce žeber a výrazný hrbol na oblouku posledního žebra. Na pohmat bývají kosti nápadně pružné. Častější výskyt bývá u velkých plemen u majitelů, kteří překrmují mladá zvířata masem. Dnes se objevuje spíše výjimečně.

Osteoporóza a osteomalacie dospělých zvířat může značnou dobu unikat pozornosti. Přitom bává u starších zvířat velice častá. Bývá diagnostikovaná až na základně RTG vyšetření při nějakém úrazu anebo vyšetření v souvislosti s jinou chorobou. Mohou se objevit bolesti při pohybu trvalejšího rázu. Imitují onemocnění kloubů, ale nelze odlišit, zda jde o artrózu či artritidu. Objevují se v extrémních případech časté zlomeniny. Predispozici k tomuto onemocnění mají samice.

Léčba a regenerace

Klasická léčba se provádí dotováním minerálních doplňků a aplikací vitamínu D. Používají se případně léky pro lepší využití minerálů organismem zvířete anebo zmenšení odbourávání kostních minerálů. Nejčastěji se používají bisfosfonáty.

Regenerace má širší možnosti. Gynevet, Skelevet a Omegavet jsou nejčastěji používané preparáty pro tuto skupinu onemocnění. Gynevet tlumí nadměrnou stimulaci příštítné žlázy a zamezuje nadbytečnému odbourávání kostní hmoty. Potencuje naopak návrat kostních minerálů do kosti zatím nejasným mechanismem. Skelevet je zdroj organických velmi dobře využitelných minerálů pro stavbu kosti. Obsažené minerály jsou v optimálním poměru pro snadné využití v organismu zvířete. Skelevet je vhodné střídat s Omegavetem, který obsahuje významné množství vitamínu D. Sice je vitamin D obsažen i ve Skelevetu, ale střídavé podávání (např. 3 dny Skelevet 3 dny Omegavet) přináší výsledky rychleji. Regenerace musí probíhat delší dobu přerušovaná delšími přestávkami. Je lépe počítat se 3 týdny podávání Gynevetu a až 3 měsíčními přestávkami. Skelevet a Omegavet jako stavební prvky mohou být podávány častěji. Ale při dodržení vyvážené krmné dávky a používáním kvalitních surovin a krmiv je možné podávat Skelevet i Omegavet pouze na nastartování ozdravných procesů těla, tj jen prvotní 3 týdny. Regavet anebo Renovet mohou v naprosté většině případů Gynevet úspěšně suplovat. Regavet podporou metabolické aktivity a produkcí hormonu kalcitoninu (řídí tvorbu kostní tkáně) a Renovet prostřednictvím lepšího hospodaření ledvin s minerálními látkami. Skelevet a Omegavet jsou vhodné doplňky pro všechny uvedené hlavní preparáty.

Na co dávat pozor

 Aplikace čistého vápníku v jakékoli formě stav jen prohlubuje, protože vápník potřebuje k zabudování do kostí fosfor, mangan a další minerály v určitém poměru. Čistý vápník je doplněn dalšími minerály z kostí. Tím ovšem kosti ubývá a jeho nové zabudování do kostní hmoty je vždy se ztrátami. Minerální doplňky tvořené jen anorganickými minerály mají obecně velmi malé využití v organismu. V prevenci je nezbytné nepřekrmovat proteiny - tvaroh a jiné mléčné produkty, čistá svalovina bez odpovídajícího minerálního zdroje, což jsou v případě šelem kosti.

zpět na výběr