Neznáte své heslo?

  • Vstup na webové stránky pro členy Klubu Energy vám zajistí zadání registračního čísla člena klubu, které naleznete na své registrační kartě nebo ve smlouvě o obchodní spolupráci.
  • Heslo získáte po vyplnění formuláře umístěného níže na této straně nebo telefonicky na čísle: +420 283 853 853.

Kontrolní údaje nutné
k vydání hesla do IS


Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jejich odesláním, souhlasíte s jejich zpracováním společností Energy. Firma Energy Group, a.s. se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této přihlášce nebudou použity k jiným účelům, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Klubové členství a jeho výhody

Každý zákazník, nakupující produkty Energy, má možnost registrace. Výhody členství v Klubu Energy lze čerpat v celé síti prodejních míst v ČR.


Po podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci a zaplacení registračního poplatku 500 Kč se zákazník stává řádným členem Klubu Energy. Kromě členské karty společnosti Energy Group, a.s. obdrží každý nový člen startovací balíček, vč. jednoho koncentrátu podle vlastního výběru a ročního předplatného magazínu Vitae.


Registrace v Klubu Energy je platná 12 měsíců od data podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci. Následujících šest měsíců je ještě možné si registraci prodloužit. K výhodám klubového členství patří mimo 30% slevy na nákup zboží také možnost navštěvovat poradny lékařů a terapeutů, odborné přednášky a účastnit se dalších klubových aktivit.


Podrobnosti naleznete v Průvodci zde.

Onemocnění dýchacího systému

Kýchání
Suchý kašel
Vlhký kašel, zahlenění, bronchitida, zánět průdušek
Zápal plic
Voda v plicích

Kýchání

Příčina

Na počátku je dráždění způsobené mechanicky (nasáté chmýří), chemicky (dráždivé látky), přecitlivělostí na určité alergeny anebo činností virů napadajících sliznici nosu. Viry pronikají do buněk sliznice, kde se namnoží. Po ukončení množení (řádově v desítkách minut) způsobují praskání buněk a viry napadají další části sliznice. Praskání buněk je doprovázeno svrběním a drážděním. Zvíře si ulevuje kýcháním. Tím také rozšiřuje infekci na další zvířata. Přes odhalenou sliznici proniká tkáňový mok, který vytváří vodnatý sekret. Stejným způsobem může být postižena i sliznice oka a objevuje se i vodnatý výtok z očí.

 Symptomy

Hlavním příznakem je kýchání v sériích. Pokud se kýchání objeví jen v průběhu procházky po louce či mezi květinami, v místě výrazného pachu anebo v prašném prostředí lze uvažovat o aspiraci cizího tělesa, dráždění pylem, prachem anebo pachem. Pokud se kýchání opakuje v sériích opakovaně i v jiném prostředí, velmi pravděpodobně se jedná o počátek virové infekce. Přidružuje se vodnatý výtok, případně zánět spojivek opět doprovázený vodnatým výtokem. U zvířat velmi rychle sekret mění konzistenci na hlenovitou. Je to známka první tvorby protilátek. Objevuje se rychle nastupující horečka.

Léčba a regenerace

Kýchání vzniklé jako následek aspirace cizího předmětu pomine většinou samo. V případě většího předmětu je nutné ošetření u veterinárního lékaře. Kýchání vzniklé po příliš silném pachu, při kontaktu s pyly rostlin anebo dráždivými látkami pomine samo, jakmile pomine zdroj podráždění. Alergii najdete pod onemocněním imunitního systému. Obecně se podávají kortikoidy a nebo nesteroidní protizánětlivé prostředky. Podávají se i antibiotika.

Regenerace počátečního stadia infekce v podobě kýchání dobře řeší Virovet a Etovet. Virovet je vhodnější pro infekce chladnějšího období (průměrná teplota je dlouhodobě kolem 4 stupňů Celsia). Etovet naopak lépe působí na infekce období teplejšího období (10 st. C). Většinou se to shoduje s infekční zátěží jarního období. Oba preparáty se ale dají bez problémů vzájemně nahradit. Aplikujeme vícekrát denně, třeba každé 2 hodiny. Délka aplikace je jen 1 až 2 dny. Čím dříve se preparát začne podávat, tím rychleji první příznaky odezní. Při aplikaci po první anebo druhé sérii kýchání stačí často jen jediná aplikace. Pokud zvíře užívá v té době jiný regenerační preparát, tak je bez přestávky nahradíme Virovetem anebo Etovetem. Po ukončení můžeme opět bez přestávky pokračovat v aplikaci původního preparátu.

Na co dávat pozor

Aplikace antibiotik nepůsobí na viry a naopak mohou snižovat tvorbu potřebných protilátek. Proto antibiotika jsou na místě až od 3. dne nemoci. Kortikoidy jsou obecně naprosto nevhodné. Potlačují imunitu a původní respirační onemocnění po počátečním zlepšení tlumením bolesti a zánětu mohou konvertovat v generalizované postižení i s těžkými následky. Vzhledem k nutnosti podávat Virovet anebo Etovet na tento zdravotní problém co nejdříve, lze jen doporučit, aby každý chovatel měl jeden z těchto preparátů vždy po ruce. Podání do 1 hodiny od nástupu prvních symptomů ušetří obrovské množství starostí i finančních prostředků.

zpět na výběr

Kašel suchý, dráždivý, zánět průdušnice

Příčina

Nejčastěji se na vzniku podílejí specifické virové infekce. Stádium kýchání je velice krátké a předchází stádiu kašle často i několik dní. V některých případech nemusí stádium kýchání předcházet. Výjimečně se lze setkat se zánětem průdušnice způsobeným bakteriální infekcí. Nicméně stádium virově infekce během několika málo dnů (do týdne) přechází v sekundární bakteriální nákazu.

Symptomy

Silné záchvaty dráždivého kašle. Stačí jemně přitlačit prst na průdušnici a velmi snadno se vyvolá záchvat suchého až dávivého kašle. Teplota bývá zprvu jen nepatrně zvýšená, ale v pokročilém stavu se může dostavit horečka. Kašel zprvu suchý přechází v hlenovitý až v hlenohnisavý s obrovským množstvím sekretu.              

Léčba a regenerace

Používají se antibiotika, nesteroidní a steroidní protizánětlivé prostředky, preparáty tlumící kašel a následně preparáty na odkašlávání. Doba léčby se pohybuje v horizontu 3 týdnů až několik měsíců. Někdy je léčba neúspěšná a stav přichází v těžší postižení plic (hypertrofie stěny plicních sklípků a následná zátěž pravé komory srdce, která končí jejím zeslabením - dilatací stěny komory, může se objevit i emfyzém plic - potrhání plicní tkáně a průniku vzduchu do vmezeřené tkáně plic).  

Zpočátku, při prvních příznacích, je účinný Virovet padávaný minimálně 4x denně. Optimální je přes den  každé 2 hodiny, v noci účinek preparátu přetrvává, proto noční podávání není nutné. Aplikujeme takto maximálně 3 dny. Pokud kašel přetrvává, podáváme dále ještě další 4 dny 3x denně. Pokud se objeví horečka, k Virovetu je vhodné podávat Imunovet 3x denně v pamlsku anebo po jídle odděleně od Virovetu (alespoň 5 minut po jeho aplikaci). Pokud se kašel nepodařilo úplně odstranit ani po týdnu, bez přestávky pokračujeme aplikací Kingvetu a to první týden 3x denně a další 2 týdny 2x denně. Často bývá za kašlem i toxické dráždění hnilobných produktů pocházejících ze střeva a proto je vhodné podávat na normalizaci mikroflóry střeva Probiovet. Probiovet také napomůže zvýšení účinnosti imunitního systému.             

Na co dávat pozor

Největší chybou bývá okamžité nasazení antipyretik - léků na potírání horečky. Teprve při vysoké teplotě dochází k aktivaci tvorby specifických protilátek. Tlumení teploty sníží účinnost této produkce. Také nasazení steroidů prohloubí snížením imunity celý stav. Z původního postižení celé průdušnic stav přechází na celou tkáň plic a může dojít až ke generalizaci infekce po celém těle. A to po velice slibné a téměř okamžité úlevě.

zpět na výběr


Kašel vlhký, zahlenění, bronchitida, zánět průdušek

Příčina

Na počátku je většinou virová respirační infekce, která po 2 až 3 dnech přechází v sekundární bakteriální infekci. Infekční původci naruší sliznici dýchacích cest a vytvoří masu odumřelých nebo poškozených buněk sliznice. Další příčinou může být zaprášení plic anebo iritace (dráždění) chemickými těkavými látkami. To všechno je potřeba odstranit o což se přirozeně postarají makrofágy na sliznicích a také řasinkový epitel (buňky s řasinkami na povrchu), které kmitáním posouvají hlen s nalepenými nečistotami ven z plic. Nahromaděný hlen dráždí ke kašli.

 Symptomy

Hlavním příznakem je kašel. Je doprovázen produkcí zprvu bělavého hlenu jehož barva přechází přes žlutou, zelenou až po hnědou a mnohdy i s příměsí krve.

Léčba a regenerace

Předepisují se mukolytika, léky pro tlumení kašle (antitusika) anebo v pokročilejším stádiu mukolytika. Často je symptomatická léčba doprovázena podáváním antibiotik. Regenerace přináší výsledky poměrně rychle. Kingvet aktivuje činnost jak makrofágů v plicích, tak i funkci řasinkového epitelu v plicích. Působí tak proti bakteriím i přímo na čištění plic. Optimální je podávání 2x denně až do odeznění příznaků a navíc ještě 3 až pět dnů. V případě chronické, dlouhodobé bronchitidy je vhodné dodržet 3 týdenní podávání a po týdenní přestávce ještě aplikaci 3 týdny opakovat. V případě přítomné horečky je vhodné doplnit aplikaci Kingvetu Imunovetem podávaným ve vodě anebo ve vhodném pamlsku (paštika určená pro zvířata). Dávkování je stejné jako u Kingvetu. Oba preparáty je nutné časově oddělit. Nejprve na lačno aplikujeme Kingvet a po krmení Imunovet.

Na co dávat pozor

Regenerace Kingvetem je doprovázena přechodným zhoršením kašle po 2 až 4 dnech aplikace. Toto zhoršení je způsobeno čištěním plic od nahromaděného hlenu a přestane během dvou až tří dnů.

Kortikoidy při tomto onemocnění nejsou vhodné. Snižují imunitu a po jejich vysazení se stav pravidelně zhorší a prohloubí. Jejich aplikace je opodstatněná jen v případě kašle vyvolaného alergií. Při aplikaci kortikoidů (zejména Prednisonu) je snížen účinek regeneračních preparátů. Kortikoidy nelze vysadit najednou. Je potřeba konzultovat postup s odborníkem.

zpět na výběr

Zápal plic, pneumonie

Příčina

Ve většině případů jde o infekční postižení zprvu viry a po několika dnech obnažené sliznice sekundárně napadají všudypřítomné bakterie. Můžeme se však setkat s postižením po podráždění chemickými látkami, následkem zaprášení plic anebo jsou původcem spóry plísní. Často vzniká pneumonie vdechnutím cizího předmětu anebo prachu či potravy. I v těchto případech proces prohlubuje sekundární infekce bakteriemi, které na narušeném povrchu nacházejí vhodné podmínky pro svůj život. Toxické produkty bakterií pak dráždění sliznice prohlubují.

Symptomy

 V každém případě trvalý kašel, nepříliš dráždivý, výtok z nozder, ztížené dýchání, vždy zhoršení při zátěži. Proto je zvíře apatické, může odmítat potravu. Poslechem jsou detekovatelné praskavé šelesty, pískání při zúžení bronchů nadprodukcí hlenu. Poklepem je přítomné ztemnění postižené oblasti. Při hematologickém vyšetření je patrná neutrofilie, zmnožení bílých krvinek řady neutrofilních granulocytů. Bývá přítomná horečka.

Léčba a regenerace

 Antibiotika, expektorancia (na odkašlávání), protizánětlivé prostředky.Ve velmi  těžkých případech nucená ventilace.

V regenerační metodě lze využít Kingvetu, který urychlí čištění plic i posílení buněčné imunity. Při horečce je vhodné přidat aplikaci Imunovetu v dvojnásobné dávce (2 kapky na každých 10 kg hmotnosti). Kingvet na lačno a po krmení vždy Imunovet.

Na co dávat pozor

 Je potřeba dodržet 3 týdenní podávání, i když příznaky vymizí po několika dnech. Steroidní hormony a zvláště Prednison může po počátečním zlepšení stavu celé onemocnění prohloubit. Tlumí totiž imunitní reakce, které jsou při zvládání infekce nezbytné.

zpět na výběr

Edém plic - voda v plicích

Příčina

 Jsou dvě hlavní příčiny. Kardiogenní jako důsledek levostranného selhání srdce a tím zvýšení krevního tlaku v plicních kapilárách. Někdy se může projevit po nadměrné aplikaci infuzí. Nekardiogenní příčiny jsou bohatší. Může vzniknout při hypoproteinémii (sérový albumin pod 10 g/l) při jaterních chorobách, špatné výživě, při rozsáhlých popáleninách, při chorobách střeva a ledvin spojených se ztrátou proteinů. Přii této příčině se edém zprvu projevuje edémem podkoží. Další příčinou je náhlý pokles tlaku v intersticiální tkáni plic (při kompenzaci pneumotoraxu, při odstranění tekutiny z perikardu či z pleurální štěrbiny). U malých zvířat se může na edému podílet zhoršená lymfodrenáž. Nejčastější příčinou při nekardiogenním edému plic je porucha propustnosti (permeability) kapilár pří zánětech plic, nadýchání se kouře, při intoxikacích exogenními toxiny (paraquat, hadí jed, alfanaftylthiourea) i endogenními toxiny vznikajících při zánětu slinivky (pankreatitida) anebo urémi (při selhávání ledvin).

Symptomy

Je zjevné ztížené dýchání. Jak při nádechu (inspirační dyspnoe), tak při výdechu (exspirační dyspnoe). Ke zhoršení dýchání dochází při ulehnutí. Může se objevit kašel, intolerance fyzické i psychické zátěže, cyanóza (promodrání sliznic. Poslechem se mohou detekovat praskavé plicní šelesty. Poklepem je ztemnění poklepového pole. K diagnostice slouží také RTG anebo sonogafické zobrazení. U kardiogenní příčiny je oslabený pulz, málo hmatný, měkký. Edém se také rozvíjí v přední čísti plic (perihilární). V tomto případě se zaměříme na posílení akce srdečního svalu. U nekardiogenní příčiny je důležité hematologické a komplexní biochemické vyšetření. Edém se lokalizuje nejčastěji v horní zádní části plic (kaudodorzální).

Léčba a regenerace

 V těžších případech je zapotřebí šetrná inhalace kyslíku (kyslíkový stan či komora). Je potřeba odstranit tekutinu za pomocí diuretik (Furosemid 2 mg/kg jednorázově případně opakovaně). Je však potřeba dávat pozor na nízký krevní tlak. V tom případě se může zvíře dostat do hypovolemického šoku. Proto tato ošetření jsou striktně vázána na ošetření veterinárním lékařem. V případě kardiálního (srdečního edému je zapotřebí zacílit léčbu na podporu srdeční akce. Při edému za nadměrné aplikace infuzí edém spontánně odchází po ukončení infuzní léčby. Při nedostatku proteinů je možné aplikovat krevní plasmu anebo plasmatické expandéry. Při změně prostupnosti kapilár diuretika ani další popsané aplikace nepomáhají a je nutné zvířeti zajistit zvýšenou koncentraci kyslíku. Prognóza je spíše nepříznivá. Aplikace kortikosteroidů je možná jen v případě šoku. V ostatních případech spíše uškodí.

Při regeneraci kardiogenního edému a edému způsobeného toxicky či změnou prostupností kapilár se uplatní nejprve Regavet (1-0-1 na každých 10 kg, 3 dny). V případě zlepšení stavu během podávání Regavetu je možné prodloužit aplikaci na 14 dní. Poté (po 3 anebo 14 dnech) po nezbytné týdenní přestávce (při aplikaci Regavetu do 5 dní, stačí jen 2 denní přestávka) je možné aplikovat Renovet ve stejném dávkování. U zvířat starších a v těžkém stavu aplikovat 3 dny, 4 dny pauza a takto opakovat 5 týdnů. Nejlepší výsledky poskytuje regenerace spolu s nastavenou klasickou terapií (diuretika, léky na posílení srdce). Při toxickém původu edému v každém případě podávejte Cytovet nejlépe ve formě nálevu, aby se toxiny neutralizovaly již v žaludku. Na každých 10 kg váhy alespoň 1/4 tobolky 2x denně. I malému zvířeti lze podat tobolku celou rozdělenou v roztoku na den. Ředění Cytovetu je libovolné. Příliš vysoká koncentrace je účinnější, ale jsou větší problémy přinutit zvíře tento roztok přijmout.

Na co dávat pozor

 Edém plic vyžaduje v každém případě odbornou diagnostiku a odborné ošetření. Regenerace je doprovodným ošetřením zejména na doléčení po úkonech zachraňujících život zvířete. V žádném případě nelze podávat Prednison a jiné steroidy bez důkladné diagnostiky a to i pak jen v případech šoku zvířete.

zpět na výběr