Neznáte své heslo?

  • Vstup na webové stránky pro členy Klubu Energy vám zajistí zadání registračního čísla člena klubu, které naleznete na své registrační kartě nebo ve smlouvě o obchodní spolupráci.
  • Heslo získáte po vyplnění formuláře umístěného níže na této straně nebo telefonicky na čísle: +420 283 853 853.

Kontrolní údaje nutné
k vydání hesla do IS


Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jejich odesláním, souhlasíte s jejich zpracováním společností Energy. Firma Energy Group, a.s. se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této přihlášce nebudou použity k jiným účelům, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Klubové členství a jeho výhody

Každý zákazník, nakupující produkty Energy, má možnost registrace. Výhody členství v Klubu Energy lze čerpat v celé síti prodejních míst v ČR.


Po podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci a zaplacení registračního poplatku 500 Kč se zákazník stává řádným členem Klubu Energy. Kromě členské karty společnosti Energy Group, a.s. obdrží každý nový člen startovací balíček, vč. jednoho koncentrátu podle vlastního výběru a ročního předplatného magazínu Vitae.


Registrace v Klubu Energy je platná 12 měsíců od data podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci. Následujících šest měsíců je ještě možné si registraci prodloužit. K výhodám klubového členství patří mimo 30% slevy na nákup zboží také možnost navštěvovat poradny lékařů a terapeutů, odborné přednášky a účastnit se dalších klubových aktivit.


Podrobnosti naleznete v Průvodci zde.

Onemocnění nervového systému

Epilepsie a křečové stavy

Vzniká drážděním center v mozku případně části mozku. Tato iritace vede k vysílání nekontrolovaných nervových impulsů a vzniku křečových stavů. Důvodem dráždění může být poškození mozku po úrazu, po infekci, po intoxikaci, stresem, mozkovým nádorem anebo při postižení jater či ledvin. Častou příčinou je inaktivace kontrolních (tlumivých) center mozku jednou z uvedených příčin. Převáží pak činnost center aktivačních a vznikají pak nekontrolované aktivity různých úrovní, podle lokalizace postižení mozku a také hloubce postižení. Křeče a křečové stavy mají obdobný původ a jejich řešení je totožné se stavy epileptickými.

 Symptomy

Zprvu jsou patrny poruchy chování, zvíře vyhledává blízkost svého majitele, je vyděšené. Pak se dostavují záchvaty křečí různého stupně. Někdy jen zvíře ztuhne a bez pohybu hledí do nicoty, v té době nic nevnímá anebo jen slabě. Křeče mohou postihnout jen určitou partii těla anebo mohou mít typický generalizovaný charakter, kdy je zvíře celé ve stálé křeči, někdy křeče mají charakter klonicko tonických křečí, kdy sebou zvíře hází, sliní, močí, kálí. Záchvat končí většinou po několika minutách a není pro život zvířete nebezpečný. Pokud trvá déle než 10 minut, nazývá se tento stav status epilepticus a ten již ohrožuje zvíře na životě a musí se řešit okamžitou odbornou pomocí.

Léčba a regenerace

Epilepsie se léčí podáváním ztišujících léků, antiepileptik případně barbiturátů. Léčba tohoto typu je léčbou doživotní. Regenerace spočívá v aktivaci oslabených kontrolních center preparátem Korovet jednak zlepšením prokrvení a také zlepšením transportu neuromediátorů do nervových zakončení - synapsí. Výsledky se dostavují v podobě prodlužování intervalu mezi záchvaty a snížením jejich intenzity a v lehčích případech úplným zamezením dalších záchvatů již během několika málo týdnů. První výsledky lze zaznamenat během týdne aplikace. U hyperaktivních zvířat (většinou drobná plemena psů) Korolen neposkytuje dostatečnou odezvu. V tom případě lze použít Etovet, který přímo aktivuje nervové buňky mozkových center. Nejvhodnějším pomocným produktem je Fytovet, který poskytuje snadno využitelné minerály pro přímé působení na postižená centra a současně zklidňuje hyperaktivitu na nervových zakončeních poskytnutím zklidňujícího hořčíku a lithia.

Na co dávat pozor

Většina antiepileptik je návyková a proto je vhodné před jejich použitím vyzkoušet regeneraci, která může být stejně účinná, ale jen s dočasným podáváním. Po nasazení antiepileptik se velmi těžce snižuje jejich dávkování a úplné vysazení. Vysazování medikace proti epilepsii nelze provádět bez dozoru veterinárního lékaře. Na druhou stranu těžká epilepsie (status epilepticus) vyžaduje okamžité nasazení účinných tlumivých léků.