Neznáte své heslo?

  • Vstup na webové stránky pro členy Klubu Energy vám zajistí zadání registračního čísla člena klubu, které naleznete na své registrační kartě nebo ve smlouvě o obchodní spolupráci.
  • Heslo získáte po vyplnění formuláře umístěného níže na této straně nebo telefonicky na čísle: +420 283 853 853.

Kontrolní údaje nutné
k vydání hesla do IS


Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jejich odesláním, souhlasíte s jejich zpracováním společností Energy. Firma Energy Group, a.s. se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této přihlášce nebudou použity k jiným účelům, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Klubové členství a jeho výhody

Každý zákazník, nakupující produkty Energy, má možnost registrace. Výhody členství v Klubu Energy lze čerpat v celé síti prodejních míst v ČR.


Po podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci a zaplacení registračního poplatku 500 Kč se zákazník stává řádným členem Klubu Energy. Kromě členské karty společnosti Energy Group, a.s. obdrží každý nový člen startovací balíček, vč. jednoho koncentrátu podle vlastního výběru a ročního předplatného magazínu Vitae.


Registrace v Klubu Energy je platná 12 měsíců od data podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci. Následujících šest měsíců je ještě možné si registraci prodloužit. K výhodám klubového členství patří mimo 30% slevy na nákup zboží také možnost navštěvovat poradny lékařů a terapeutů, odborné přednášky a účastnit se dalších klubových aktivit.


Podrobnosti naleznete v Průvodci zde.

Zásady regenerace zvířat

Regenerace je jednoduchá metoda péče o zdraví každého druhu zvířete. Má však své zákonitosti, které je potřeba dodržovat. Nelze převzít metodu z nějakého jiného produktu a uplatnit ji na preparáty Energy. Pak se dělají zbytečné chyby a snižuje se účinek regenerační metody. Pro optimální působení našich produktů na zvířata je nutné dodržet několik základních pravidel, základní jsou dvě. 

Přestávky jsou důležité

Pauzy v podávání regeneračního preparátu jsou stejně důležité jako samotná aplikace. Podávání je omezeno pouze na tři týdny maximálně a pak musí následovat minimálně týdenní přestávka. V jiném případě si tělo zvířete zvykne na aplikaci preparátu a ten přestane působit anebo dokonce se tělo zvířete tomuto preparátu bude bránit. 
Hlavní preparáty (Virovet, Renovet, Regavet, Korovet, Gynevet, Etovet a Kingvet) mají funkci startéru. Podávání startuje přirozené pochody v organismu, které po ukončení podávání dále pokračují. Předčasné nasazení jiného preparátu může tento proces zastavit a dokonce v některých případech vrátit proces do podoby před započetím regenerace. Pomocné preparáty toto omezení nemají, je možné je používat i dlouhodobě, ale s týdenními přestávkami pro zamezení ztráty účinku. 
Zásadou by mělo být: Jak dlouho je hlavní preparát podáván, tak dlouho by měla trvat přestávka. Pak teprve se využije regenerační potenciál preparátu. 
Podáváme například Kingvet tři týdny, pak je vhodná přestávka alespoň tři týdny. Optimální bude celý měsíc. Pokud podáváme staršímu zvířeti dvakrát tři týdny s týdenní přestávkou, pak bude optimální přestávka kolem dvou měsíců. Tj. přestávky můžeme sčítat. Celou dobu při tom hlavní preparáty působí a to bez svého počátečního dráždění, tj. stimulace orgánů, ke kterým jsou přiřazovány.

Reverzní reakce

Někteří se obávají dočasného zhoršení příznaků zvířete při započetí regenerace. Pravá reverzní reakce se většinou na zvířeti neprojeví. Pokud se ovšem zvíře nachází ve velmi špatném stavu anebo dosahuje vysokého věku, může být obava ze zhoršení stavu oprávněná. Reverzní reakce se projeví pouze při prvním podávání. Jestliže se dostaví opakovaně při každém podávání, je regenerační preparát špatně vybrán a musí se změnit.

Hlavní zásady jak zabránit případnému zhoršení příznaků u zvířete:

1. Při objevení příznaků nebo jen náznaku zhoršení, ihned přestaňte podávat. To je první pomoc.
2. V žádném případě nekompenzujte toto zhoršení podáváním dalších preparátů. Nepomůžete a zvíře na regeneraci úplně přestane reagovat. 
3. U starých zvířat a zvířat v těžkém stavu začněte podávat preparáty co nejšetrněji. Zde je návod:
- Podávejte jen jedenkrát denně (množství kapek při tom nehraje roli).
- Podávejte jen dva nebo tři dny a pak udělejte čtyřdenní přestávku. Pokud se projevil náznak zhoršení symptomů, pokračujte stejně (tři dny aplikace, čtyři dny pauza).
- Pokud se neprojevilo žádné zhoršení, můžete již podávat kontinuálně tři týdny.
- Regeneraci můžete kdykoli přerušit až na jeden týden bez jakékoli ztráty účinnosti. Naopak účinnost takové regenerace může být dokonce vyšší.