Neznáte své heslo?

  • Vstup na webové stránky pro členy Klubu Energy vám zajistí zadání registračního čísla člena klubu, které naleznete na své registrační kartě nebo ve smlouvě o obchodní spolupráci.
  • Heslo získáte po vyplnění formuláře umístěného níže na této straně nebo telefonicky na čísle: +420 283 853 853.

Kontrolní údaje nutné
k vydání hesla do IS


Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jejich odesláním, souhlasíte s jejich zpracováním společností Energy. Firma Energy Group, a.s. se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této přihlášce nebudou použity k jiným účelům, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Klubové členství a jeho výhody

Každý zákazník, nakupující produkty Energy, má možnost registrace. Výhody členství v Klubu Energy lze čerpat v celé síti prodejních míst v ČR.


Po podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci a zaplacení registračního poplatku 500 Kč se zákazník stává řádným členem Klubu Energy. Kromě členské karty společnosti Energy Group, a.s. obdrží každý nový člen startovací balíček, vč. jednoho koncentrátu podle vlastního výběru a ročního předplatného magazínu Vitae.


Registrace v Klubu Energy je platná 12 měsíců od data podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci. Následujících šest měsíců je ještě možné si registraci prodloužit. K výhodám klubového členství patří mimo 30% slevy na nákup zboží také možnost navštěvovat poradny lékařů a terapeutů, odborné přednášky a účastnit se dalších klubových aktivit.


Podrobnosti naleznete v Průvodci zde.

Proč se stát členem klubu Energy


Klub Energy
sdružuje naše pravidelné zákazníky a také spolupracující poradce.
Členství v Klubu k ničemu nezavazuje a naopak přináší spoustu výhod. Tou hlavní je možnost nakupovat všechny produkty za velkoobchodní ceny, které jsou přibližně o 30% nižší.

Členem Klubu Energy se stane každý, kdo zaplatí registrační poplatek. Jeho výše se liší podle toho, zda je členem koncový spotřebitel nebo poradce, jenž nakoupené produkty prodává dále svým zákazníkům. Ti, kteří se chtějí stát poradci, musí vlastnit živnostenský list.

Všichni registrovaní členové získávají členskou kartu k nákupům za zvýhodněnou cenu a registrační balíček, jehož obsah je uveden níže.
Za realizované nákupy jsou všem členům přičítány body. Díky nim mohou uplatnit další slevy na nákup produktů. O počtu bodů jsou každý měsíc písemně informováni nebo si jejich aktuální stav mohou sami ověřit při přihlášení na našich webových stránkách.

 
Výhody členství

- Nákup za velkoobchodní ceny, které jsou nižší přibližně o 30%
- Nárok na vzdělávací akce: odborné přednášky a poradenství
  (pokud se nejedná o zpoplatněné akce určené pro profesionální poradce)
- ČLEN / SPOTŘEBITEL obdrží registrační balíček, který obsahuje: kartu opravňující
  k nákupu za velkoobchodní ceny, roční předplatné magazínu Vitae, magazín Start,
  magazín ANIMAL Start, přehled a průvodce produkty, ceníky
- PORADCE obdrží registrační balíček, který obsahuje: smlouvu o spolupráci, kartu
  opravňující k nákupu za velkoobchodní ceny, přehled a průvodce produkty, brožuru
  Regenerace v Pentagramu, roční předplatné magazínu Vitae, magazín Start, magazín
  ANIMAL Start a ceníky

 

Registrační poplatky

ČLEN / SPOTŘEBITEL uhradí 99 Kč a současně zakoupí produkty Energy v  minimální hodnotě 400 Kč.
PORADCE uhradí 199 Kč a současně zakoupí produkty Energy v minimální hodnotě 600 Kč.

Pokud by se běžný člen (spotřebitel) chtěl stát poradcem, je možné rozdíl doplatit.
Registrace platí 1 rok. Poté ji lze každoročně prodloužit za poplatek 99 Kč a nákup produktů v minimální hodnotě 300 Kč. Při prodloužení registrace získá člen roční předplatné časopisu Vitae.

Podmínky členství

Pro všechny členy je jedinou podmínkou členství dodržování nákupní a prodejní ceny, obecných obchodních podmínek a etické jednání.
Pro pozici poradce je potřeba předložit kopii živnostenského listu a poskytnout bankovní spojení pro zasílání provizí za objem vlastního obratu a obratu své obchodní sítě.

Jak se stát členem

Členství v Klubu Energy získáte v kterémkoliv prodejním místě.