Neznáte své heslo?

  • Vstup na webové stránky pro členy Klubu Energy vám zajistí zadání registračního čísla člena klubu, které naleznete na své registrační kartě nebo ve smlouvě o obchodní spolupráci.
  • Heslo získáte po vyplnění formuláře umístěného níže na této straně nebo telefonicky na čísle: +420 283 853 853.

Kontrolní údaje nutné
k vydání hesla do IS


Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jejich odesláním, souhlasíte s jejich zpracováním společností Energy. Firma Energy Group, a.s. se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této přihlášce nebudou použity k jiným účelům, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Klubové členství a jeho výhody

Každý zákazník, nakupující produkty Energy, má možnost registrace. Výhody členství v Klubu Energy lze čerpat v celé síti prodejních míst v ČR.


Po podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci a zaplacení registračního poplatku 500 Kč se zákazník stává řádným členem Klubu Energy. Kromě členské karty společnosti Energy Group, a.s. obdrží každý nový člen startovací balíček, vč. jednoho koncentrátu podle vlastního výběru a ročního předplatného magazínu Vitae.


Registrace v Klubu Energy je platná 12 měsíců od data podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci. Následujících šest měsíců je ještě možné si registraci prodloužit. K výhodám klubového členství patří mimo 30% slevy na nákup zboží také možnost navštěvovat poradny lékařů a terapeutů, odborné přednášky a účastnit se dalších klubových aktivit.


Podrobnosti naleznete v Průvodci zde.

Pentagram Energyvet

je mnemotechnická pomůcka pro lékaře, léčitele a samozřejmě naše poradce. Každému elementu náleží určité orgány, funkce těla a konkrétní emoce. Zároveň je ke každému elementu přiřazen preparát. Vše je znázorněno na následujícím schématu. (Zvětšit schéma na nové stránce)

Filozofie Pentagramu Energyvet vychází z koloběhu energie ve směru pohybu hodinových ručiček.Energie je pomyslná, mezi každou dvojicí elementů má jiný charakter. 

Je-li zablokován některý z elementů, energie se hromadí na předcházejícím elementu a tam vidíme příznaky z přebytku energie(zvýšená teplota, nadprodukce orgánu, bolestivější a náhlé stavy - příklad: u kůže zvýšená teplota, začervenání, překrvení, bolestivost, zvýšená produkce mazu, případně potu).

Za blokádou, na následujícím elementu, můžeme zaznamenat příznaky z nedostatku energie (snížená teplota, nedostatek produkce, omezené prokrvení, chorobný stav se vyvíjí pomalu - například opět u kůže: chladná, bledá, suchá, tvorba šupinek).

Regenerace spočívá v působení preparátu přímo na blokovaný element. Příznaky se projevují jen na předcházejícím elementu a pak na elementu následném. Použijeme tedy preparát na blok mezi nimi, kde se symptomy neprojevují.Příklad: Zvíře trpí zácpou (nedostatečná produkce na elementu kov) a současně je zrychlená a nepravidelná činnost srdce, tvrdý puls, případně hormonální poruchy následkem stresu (přebytek energie na elementu oheň vede k vyšší činnosti). Tuto dvojici problémů vyřeší preparát mezi nimi  - preparát země tj. Gynevet.

Nelze podávat preparát elementu na projevené symptomy stejného elementu. Třeba na zácpu (tlusté střevo je pod elementem kov) Virovet (element kov). Preparáty jemně dráždí orgány svého prvku a například v případě zácpy může použití Virovetu vést i ke kolice. Pokud použijeme jakýkoli jiný preparát, vždy bude působit více nebo méně pozitivně. Jen nepoužívat na regeneraci preparát prvku, na kterém jsou příznaky přítomné. Pak je tato regenerační metoda naprosto bezpečná a bez nežádoucích vedlejších účinků.

Na co je nutné obzvláště dávat pozor:

U těžších stavů a starých zvířat - hlavně masožravců je naprosto nevhodné při chronickém selhávání ledvin doprovázeném zvýšenou žíznivostí a nadměrným močením použít Renovet. Ten v tomto případě podrážděním ledvin zvýší ztráty tekutin a může dojít až ledvinnému selhání. Hyperaktivita v podobě zvýšeného množství moči musí být odvedena použitím preparátu následujícího elementu dřeva - Regavetu

U všech druhů zvířat při srdeční nedostatečnosti je opět nevhodné použít preparát ohně Korovet. Stimuluje nemocnou srdeční svalovinu a může dojít k jejímu selhání. Při slabém pulsu a oslabených srdečních ozvech je nutné dodat energii z předcházejícího elementu dřeva pomocí Regavetu (působí na metabolismus a tedy výkonnost srdeční svaloviny). Naopak při pulsu zrychleném, nepravidelném a při zesílených srdečních ozvech je opět nutné odebrat energii preparátem následujícího elementu země - Gynevetem(harmonizuje a zklidňuje nervové řízení srdce, odstraňuje následky stresu). 

Při zánětu plic použití Virovetu vede ke zvýraznění kašle. V tomto případě je nutné odvést energii preparátem následujícího elementu vody - Renovetem anebo ještě lépe Kingvetem, který proti kašli působí ještě lépe.