Neznáte své heslo?

  • Vstup na webové stránky pro členy Klubu Energy vám zajistí zadání registračního čísla člena klubu, které naleznete na své registrační kartě nebo ve smlouvě o obchodní spolupráci.
  • Heslo získáte po vyplnění formuláře umístěného níže na této straně nebo telefonicky na čísle: +420 283 853 853.

Kontrolní údaje nutné
k vydání hesla do IS


Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jejich odesláním, souhlasíte s jejich zpracováním společností Energy. Firma Energy Group, a.s. se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této přihlášce nebudou použity k jiným účelům, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Klubové členství a jeho výhody

Každý zákazník, nakupující produkty Energy, má možnost registrace. Výhody členství v Klubu Energy lze čerpat v celé síti prodejních míst v ČR.


Po podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci a zaplacení registračního poplatku 500 Kč se zákazník stává řádným členem Klubu Energy. Kromě členské karty společnosti Energy Group, a.s. obdrží každý nový člen startovací balíček, vč. jednoho koncentrátu podle vlastního výběru a ročního předplatného magazínu Vitae.


Registrace v Klubu Energy je platná 12 měsíců od data podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci. Následujících šest měsíců je ještě možné si registraci prodloužit. K výhodám klubového členství patří mimo 30% slevy na nákup zboží také možnost navštěvovat poradny lékařů a terapeutů, odborné přednášky a účastnit se dalších klubových aktivit.


Podrobnosti naleznete v Průvodci zde.

My v Energy Czech Republic

Kromě generálního ředitelství, které sídlí v pražské Troji, Energy Czech Republic a.s. zahrnuje několik divizí, které přispívají k tomu, že dostanete vždy kvalitní produkty, včas, s patřičným servisem a podporou. 

Divize obchodu

Řídí obchodní strukturu společnosti a spravuje mezinárodní obchodní systém střední Evropy, propojený v jednotný trh (ČR, Slovensko, Maďarsko).

Divize zahraničních trhů

Navazuje kontakty a rozvíjí spolupráci se zájemci o naše výrobky mimo jednotný trh. Zároveň zajišťuje komunikaci a podporu činnosti se spolupracovníky ze skupiny generálních importérů.

Divize vývoje a výzkumu

Tato divize se zabývá výzkumem v oblasti alternativní medicíny a farmakologie. Přímí i externí spolupracovníci se v laboratořích po celé ČR věnují zkoumání a vývoji biologicky aktivních látek, potřebných k sestavování kvalitních bioinformačních preparátů. 

Divize technologií

Divize technologií se věnuje zejména výzkumu v oblasti moderních technologií klasické i přírodní medicíny a vývoji testovacích přístrojů pro přesnější určení diagnostických postupů, určených k podpoře prodeje a k dalšímu komerčnímu využití.

Divize výroby

Úkolem divize výroby je zajištění plynulé produkce všech výrobků. Proces řízení výroby zahrnuje zajištění surovin, přípravu výrobních technologií, samotnou výrobu, ale také distribuci zboží na všechny trhy.

Divize veterinární

Komplexně odpovědná za veterinární řadu produktů Energy a její prodej, marketing a podporu na trhu v ČR. 

Divize ekonomická

Zajišťuje účetní a finanční řízení generálního ředitelství a ředitelství českého trhu.

Divize IT

Činnost této divize spočívá v zajišťování kompletního softwarového řešení a servisních služeb pro všechny firmy v rámci holdingu Energy Czech Republic a.s. Odpovědní pracovníci zabezpečují v tomto směru nejen vývoj a správu systémů, ale i komerční využití vyvinutých aplikací.