Neznáte své heslo?

  • Vstup na webové stránky pro členy Klubu Energy vám zajistí zadání registračního čísla člena klubu, které naleznete na své registrační kartě nebo ve smlouvě o obchodní spolupráci.
  • Heslo získáte po vyplnění formuláře umístěného níže na této straně nebo telefonicky na čísle: +420 283 853 853.

Kontrolní údaje nutné
k vydání hesla do IS


Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jejich odesláním, souhlasíte s jejich zpracováním společností Energy. Firma Energy Group, a.s. se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této přihlášce nebudou použity k jiným účelům, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Klubové členství a jeho výhody

Každý zákazník, nakupující produkty Energy, má možnost registrace. Výhody členství v Klubu Energy lze čerpat v celé síti prodejních míst v ČR.


Po podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci a zaplacení registračního poplatku 500 Kč se zákazník stává řádným členem Klubu Energy. Kromě členské karty společnosti Energy Group, a.s. obdrží každý nový člen startovací balíček, vč. jednoho koncentrátu podle vlastního výběru a ročního předplatného magazínu Vitae.


Registrace v Klubu Energy je platná 12 měsíců od data podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci. Následujících šest měsíců je ještě možné si registraci prodloužit. K výhodám klubového členství patří mimo 30% slevy na nákup zboží také možnost navštěvovat poradny lékařů a terapeutů, odborné přednášky a účastnit se dalších klubových aktivit.


Podrobnosti naleznete v Průvodci zde.

Kdo vám radí?


MVDr. Míková Lucie studium na Vysoké veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně ukončila v roce 1995. Od té doby pracuje v Českých Budějovicích na Veterinární klinice Vltava se specializací na choroby malých zvířat. V roce 2010 a 2011 absolvovala kurz ESAVS Veterinary ophthalmology v Luxemburgu a Toulouse. Od roku 2013 je Specialistou v oboru posuzovatel dědičných očních vad. Hlavní specializací je oftalmologie, ale zabývá se i internou a chirurgií. Členem Energy se stala v roce 2011. Od roku 1997 používá přípravky Energy ( Vironal, Gynex, Regalen)a velmi uvítala veterinární řadu Energy. Přípravky Energy používá pro léčbu celé rodiny a snaží se, aby byly významným pomocníkem i při léčbě zvířat.

 

MVDr. Milena Martincová v roce 2003 ukončila studium na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Praxi získávala na veterinární klinice pro malá zvířata v Pardubicích. V dalších letech působila v Brně, Teplicích a v Chocni. Po studiích až do roku 2007 pracovala jako internistka na veterinární klinice HKvet v Hradci Králové. Od roku 2008 zastává stejnou pozici na veterinární klinice ZooVET také v Hradci Králové. Absolvovala mnoho odborných seminářů nejrůznějšího zaměření.
Specializovala se odborně v kardiologii, oftalmologii, geriatrii, cytologii a v rámci působení v Energy se podílí na rozpracování oboru psychosomatika zvířat. Na klinice ZooVET je specialistkou se zaměřením diagnostik internista. V roce 2014 absolvovala kompletní sérii seminářů IEVET a nyní působí jako odborný poradce veterinární divize Energy Czech Republic, a.s.

 

MVDr. Miroslava Můčková Uzlová ukončila studium na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně v roce 2005. Po té pracovala pro Krajskou veterinární správu pro Plzeňský kraj a současně vypomáhala v soukromých veterinárních praxích pro malá zvířata. V roce 2007 složila na Veterinární a farmaceutické univezitě v Brně atestaci. Od roku 2009 se věnuje soukromé veterinární praxi naplno. Nejprve pracovala v Plzni, poté v Břeclavi a nyní má již několik let veterinární praxi v Radějově u Hodonína. Při léčbě se snaží o komplexní přístup k pacientovi a pokud je to jen trochu možné, využívá přírodní zdroje. Současně však využívá i klasickou léčbu a chirurgická ošetření. Snaží se stále zlepšovat. Absolvovala mnoho různých veterinárních seminářů. Vyučuje a zkouší kynologii a choroby zvěře na mysliveckých zkouškách.
Přípravky Energy začala plně využívat v  roce 2016. Kompletní sérii seminářú Institutu Energyvet dokončila v roce 2017.

 

PhDr. Lukáš Arden ukončil v roce 2003 studium Rehabilitace a zdravotních postižení na katedře fyzioterapie a v roce 2008 složil doktorát z psychologie a filozofie na Univerzitě Karlově v Praze. Ve své praxi se snaží především o využití možností alternativní medicíny a jejího propojení s přístupy klasické medicíny a také o psychosomatický pohled na příčinu vzniku nemocí u lidí i zvířat. Velkou část svého dalšího vzdělávání směřuje k alternativní léčbě zvířat, především psů a koní. Absolvoval kurzy Equine a Canine touch u MVDr.Ivany Ruddock. V roce 2017 ukončil Mezinárodní školu klinické homeopatie CEDH odborně garantované Homeopatickou Lékařskou asociací. Od roku 2012 začal využívat přípravky firmy Energy a v roce 2015 absolvoval kompletní sérii seminářů IEVET a působí jako odborný poradce veterinární divize Energy Czech Republic, a.s.

 


Upozornění 

Než zadáte svou otázku do formuláře, zkuste využít informace v sekci Přehled nemocí. Tam naleznete řešení nejčastějších problémů a onemocnění zvířat a odpověď je k dispozici ihned.