Neznáte své heslo?

  • Vstup na webové stránky pro členy Klubu Energy vám zajistí zadání registračního čísla člena klubu, které naleznete na své registrační kartě nebo ve smlouvě o obchodní spolupráci.
  • Heslo získáte po vyplnění formuláře umístěného níže na této straně nebo telefonicky na čísle: +420 283 853 853.

Kontrolní údaje nutné
k vydání hesla do IS


Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jejich odesláním, souhlasíte s jejich zpracováním společností Energy. Firma Energy Group, a.s. se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této přihlášce nebudou použity k jiným účelům, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Klubové členství a jeho výhody

Každý zákazník, nakupující produkty Energy, má možnost registrace. Výhody členství v Klubu Energy lze čerpat v celé síti prodejních míst v ČR.


Po podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci a zaplacení registračního poplatku 500 Kč se zákazník stává řádným členem Klubu Energy. Kromě členské karty společnosti Energy Group, a.s. obdrží každý nový člen startovací balíček, vč. jednoho koncentrátu podle vlastního výběru a ročního předplatného magazínu Vitae.


Registrace v Klubu Energy je platná 12 měsíců od data podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci. Následujících šest měsíců je ještě možné si registraci prodloužit. K výhodám klubového členství patří mimo 30% slevy na nákup zboží také možnost navštěvovat poradny lékařů a terapeutů, odborné přednášky a účastnit se dalších klubových aktivit.


Podrobnosti naleznete v Průvodci zde.

Kalendář událostí


INSTITUT ENERGYVET

POUŽITÍ PRODUKTŮ REGAVET, RENOVET, SKELEVET a PROBIOVET

ENERGYVET je veterinární sekce společnosti Energy. Naše filosofie a pohled na zdraví/nemoc vychází z celostního pojetí přístupu ke zvířatům a v širším ohledu i ke vzájemným interakcím s námi, lidmi. Pracujeme se sortimentem přírodních bioinformačních produktů, které vycházejí z principů staré východní medicíny s využitím nejnovějších poznatků fytoterapie, krystaloterapie, homeopatie a moderních bioinformačních metod.

Přednášející: MVDr. Milena Martincová (milena.martincova@energy.cz) – praktická veterinární lékařka a certifikovaná poradkyně Energyvet. S preparáty aktivně pracuje, a to jak v ordinaci, tak v poradně a taktéž ve svém vlastním životě. Zabývá se též psychosomatikou a komplexním pohledem na své zvířecí pacienty a jejich páníčky.
Na úvodním semináři se posluchači seznámí s Pentagramem, jednotlivými elementy, energetickými toky, bloky a vztahy mezi orgánovými systémy a se základními principy použití bylinných přípravků.


Účast: počet míst je omezen na maximálně 12 osob

Osvědčení: Po absolvování všech čtyř seminářů frekventanti obdrží certifikát odborného poradce.
Vede: MVDr. Milena Martincová, tel.: 775 284 591 , e-mail.: milena.martincova@energy.cz
Závazné přihlášení na jednotlivé semináře – prosím posílejte na e-mailovou adresu lukas.arden@energy.cz spolu s Vaší korespondenční adresou, číslem mobilního telefonu a termínu semináře/ů.
Jednotlivé semináře a témata nemají přímou návaznost, a lze je tedy absolvovat v libovolném pořadí. Semináře Institutu Energyvet (IEVET) obvykle probíhají 2x ročně, jako jarní a podzimní semestr. Informace o dalších termínech naleznete na stránkách Energyvet


Délka semináře: 10.00–17.00 hod (včetně hodinové přestávky na oběd)

Cena: 1000 Kč

Termín konání: 30. 03. 2019
Místo konání: Trojská 39/201, 171 00 Praha 7


Veterinární poradna formou osobní konzultace

Veterinární poradna pro vaše zvířecí kamarády

Odborní poradce: Dr. Lukáš Arden

Rádi vám zdarma osobně poradíme, jak na zdravotní problémy vašich zvířecích společníků pomocí přírodních preparátů.

čas: 14.00 - 16.00 hod.

Nákup preparátů není podmínkou poradenství.

Termín konání: 11. 04. 2019
Místo konání: KE Praha 3, Jeseniova 55


Veterinární poradna formou osobní konzultace

Veterinární poradna pro vaše zvířecí kamarády

Odborní poradce: Dr. Lukáš Arden

čas: 15.00 - 18.00 hod.

Rádi vám zdarma osobně poradíme, jak na zdravotní problémy vašich zvířecích společníků pomocí přírodních preparátů.
Nákup preparátů není podmínkou poradenství.

Termín konání: 16. 04. 2019
Místo konání: Klub Energy, Řeznická 6, 11000, Praha 1


INSTITUT ENERGYVET

POUŽITÍ PRODUKTŮ GYNEVET, KOROVET, VIROVET a OMEGAVET

ENERGYVET je veterinární sekce společnosti Energy. Naše filosofie a pohled na zdraví/nemoc vychází z celostního pojetí přístupu ke zvířatům a v širším ohledu i ke vzájemným interakcím s námi, lidmi. Pracujeme se sortimentem přírodních bioinformačních produktů, které vycházejí z principů staré východní medicíny s využitím nejnovějších poznatků fytoterapie, krystaloterapie, homeopatie a moderních bioinformačních metod.

Přednášející: MVDr. Milena Martincová (milena.martincova@energy.cz) – praktická veterinární lékařka a certifikovaná poradkyně Energyvet. S preparáty aktivně pracuje, a to jak v ordinaci, tak v poradně a taktéž ve svém vlastním životě. Zabývá se též psychosomatikou a komplexním pohledem na své zvířecí pacienty a jejich páníčky.
Na úvodním semináři se posluchači seznámí s Pentagramem, jednotlivými elementy, energetickými toky, bloky a vztahy mezi orgánovými systémy a se základními principy použití bylinných přípravků.


Účast: počet míst je omezen na maximálně 12 osob

Osvědčení: Po absolvování všech čtyř seminářů frekventanti obdrží certifikát odborného poradce.
Vede: MVDr. Milena Martincová, tel.: 775 284 591 , e-mail.: milena.martincova@energy.cz
Závazné přihlášení na jednotlivé semináře – prosím posílejte na e-mailovou adresu lukas.arden@energy.cz spolu s Vaší korespondenční adresou, číslem mobilního telefonu a termínu semináře/ů.
Jednotlivé semináře a témata nemají přímou návaznost, a lze je tedy absolvovat v libovolném pořadí. Semináře Institutu Energyvet (IEVET) obvykle probíhají 2x ročně, jako jarní a podzimní semestr. Informace o dalších termínech naleznete na stránkách Energyvet


Délka semináře: 10.00–17.00 hod (včetně hodinové přestávky na oběd)

Cena: 1000 Kč

Termín konání: 27. 04. 2019
Místo konání: Trojská 39/201, 171 00 Praha 7


INSTITUT ENERGYVET

POUŽITÍ PRODUKTŮ KINGVET, ETOVET, IMUNOVET, ANNOVET, FYTOVET, CYTOVET, AUDIVET A EPIVET

ENERGYVET je veterinární sekce společnosti Energy. Naše filosofie a pohled na zdraví/nemoc vychází z celostního pojetí přístupu ke zvířatům a v širším ohledu i ke vzájemným interakcím s námi, lidmi. Pracujeme se sortimentem přírodních bioinformačních produktů, které vycházejí z principů staré východní medicíny s využitím nejnovějších poznatků fytoterapie, krystaloterapie, homeopatie a moderních bioinformačních metod.

Přednášející: MVDr. Milena Martincová (milena.martincova@energy.cz) – praktická veterinární lékařka a certifikovaná poradkyně Energyvet. S preparáty aktivně pracuje, a to jak v ordinaci, tak v poradně a taktéž ve svém vlastním životě. Zabývá se též psychosomatikou a komplexním pohledem na své zvířecí pacienty a jejich páníčky.
Na úvodním semináři se posluchači seznámí s Pentagramem, jednotlivými elementy, energetickými toky, bloky a vztahy mezi orgánovými systémy a se základními principy použití bylinných přípravků.


Účast: počet míst je omezen na maximálně 12 osob

Osvědčení: Po absolvování všech čtyř seminářů frekventanti obdrží certifikát odborného poradce.
Vede: MVDr. Milena Martincová, tel.: 775 284 591 , e-mail.: milena.martincova@energy.cz
Závazné přihlášení na jednotlivé semináře – prosím posílejte na e-mailovou adresu lukas.arden@energy.cz spolu s Vaší korespondenční adresou, číslem mobilního telefonu a termínu semináře/ů.
Jednotlivé semináře a témata nemají přímou návaznost, a lze je tedy absolvovat v libovolném pořadí. Semináře Institutu Energyvet (IEVET) obvykle probíhají 2x ročně, jako jarní a podzimní semestr. Informace o dalších termínech naleznete na stránkách Energyvet


Délka semináře: 10.00–17.00 hod (včetně hodinové přestávky na oběd)

Cena: 1000 Kč

Termín konání: 25. 05. 2019
Místo konání: Trojská 39/201, 171 00 Praha 7