Neznáte své heslo?

  • Vstup na webové stránky pro členy Klubu Energy vám zajistí zadání registračního čísla člena klubu, které naleznete na své registrační kartě nebo ve smlouvě o obchodní spolupráci.
  • Heslo získáte po vyplnění formuláře umístěného níže na této straně nebo telefonicky na čísle: +420 283 853 853.

Kontrolní údaje nutné
k vydání hesla do IS


Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jejich odesláním, souhlasíte s jejich zpracováním společností Energy. Firma Energy Group, a.s. se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této přihlášce nebudou použity k jiným účelům, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Klubové členství a jeho výhody

Každý zákazník, nakupující produkty Energy, má možnost registrace. Výhody členství v Klubu Energy lze čerpat v celé síti prodejních míst v ČR.


Po podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci a zaplacení registračního poplatku 500 Kč se zákazník stává řádným členem Klubu Energy. Kromě členské karty společnosti Energy Group, a.s. obdrží každý nový člen startovací balíček, vč. jednoho koncentrátu podle vlastního výběru a ročního předplatného magazínu Vitae.


Registrace v Klubu Energy je platná 12 měsíců od data podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci. Následujících šest měsíců je ještě možné si registraci prodloužit. K výhodám klubového členství patří mimo 30% slevy na nákup zboží také možnost navštěvovat poradny lékařů a terapeutů, odborné přednášky a účastnit se dalších klubových aktivit.


Podrobnosti naleznete v Průvodci zde.

Diagnostika krok za krokem: Co je nutné vědět o zvířeti

Práce se zvířetem se zdá složitější než s člověkem. Člověk řekne, jaký problém jej trápí, popíše typ bolesti apod. U zvířete to není možné, ale zase je možné na něm snáze detekovat markantní příznaky důležité pro správný výběr preparátu. Lze provést poměrně snadno i amatérskou prohlídku zvířete, která odhalí nesrovnalosti oproti předchozímu zdravotnímu stavu. 
Někdy stačí najít jen jeden příznak a soustředit se pak na symptomy, které jsou s ním obvykle spojeny. Na tomto principu pracuje program Poradna na webu www.energyvet.cz, který vás takovou prohlídkou povede až k výběru optimálního preparátu. Nejprve je nutné vědět, na co by se měl chovatel soustředit při prohlídce zvířete. Majitel nebo chovatel musí zvíře dobře znát, aby věděl, co je u něho normální a běžné, aby získal standard, podle kterého bude hledat odlišnosti.

Chování 

Nejprve je nutné posoudit chování. Všímat si, kde zvíře tráví svůj čas, jestli dodržuje svůj obvyklý denní režim, jak reaguje na své okolí včetně chovatele. Je potřeba posoudit chuť k jídlu, změny jeho chutí. Jeho postoj, zda není zvíře shrbené, a chůzi, zda například nekulhá, zda chůze není strnulá apod.
Kvalita srsti a kůže
Další prohlídka se týká kvality srsti nebo kůže, zda není zježená, bez lesku, zda nepůsobí špinavým dojmem, zda není příliš mastná a zda na kůži nejsou viditelné nějaké kožní změny. Následuje prohlídka sliznic, zda nenajdeme výtok, zda nejsou zarudlé, nebo naopak nápadně bílé. 

Oči

Nesmíme vynechat oči – posoudit jejich lesk, zda nevidíme šedivý závoj v oku; zarudlá bělma mají také svoji příčinu.

Povrch těla

Všímáme si povrchu těla a využíváme svého hmatu – zda nenarazíme na otoky, výčnělky nebo naopak prohloubení. Pohmatem zjišťujeme tělíska ve svalovině, na mléčné žláze a v podkoží. Důležitá je jejich konzistence. Může být dřevnatá, těstovitá, rosolovitá a vodnatá (jako igelitový pytlík s vodou). Tělíska pod kůží nebo ve svalovině mohou být také mízní uzliny. Proto pro laika je důležitá symetrie. Pokud jsou tělíska na stejných místech těla vpravo a vlevo, může jít jen o mízní uzliny.
Pokud budou asymetrická, bude tam nějaké postižení. Každé narušení symetrie je podezřelé. Stejným způsobem kontrolujeme osrstění, symetrická ztráta srsti bývá v souvislosti s vnitřními orgány, asymetrická souvisí většinou s parazity nebo infekcí.

Vyzařované teplo 

Velmi užitečným způsobem vyšetření pro naše účely a přitom velmi málo používaným je detekování vyzařovaného tepla z určitých oblastí těla. Nejprve zkusíme pomalu přejet rukou nad tělem zvířete ve vzdálenosti asi 2–3 centimetry. V případě zánětu cítíme nad postiženou oblastí vyzařované teplo. V případě degenerativního postižení naopak cítíme jakoby chladná místa. Po tomto distančním vyšetření pak můžeme přiložit ruku na tělo a zjistit v kontaktu se srstí nebo pokožkou teplé či chladné okrsky. Naopak to příliš nejde. Nejprve tedy bez kontaktu, dokonce tento údaj je pro naše potřeby důležitější, protože takto detekované teplo jde z hloubi těla a na povrchu je teplota změněna jen nepatrně. Teprve potom zjistíme kontaktní teplotu, která spíš naznačuje povrchové postižení. 

Co dělat, když…

Pokud objevíme u zvířete symptomy nějakého postižení, je velice důležitým vodítkem délka trvání těchto nesrovnalostí. Délka trvání potíží nám přibližně určuje potřebnou délku regenerace. Potíže zjistitelné v průběhu jednoho dne může spravit jedna jediná dávka preparátu. Lépe je dávat preparát jeden den třeba ve dvouhodinových intervalech. Pokud potíže přetrvávají déle než měsíc, je zapotřebí regenerace minimálně 3 týdny.  A pokud se pokoušíme ovlivnit onemocnění probíhající několik roků, musíme počítat s dobou regenerace v měsících. Neznamená to ovšem, že celou dobu budeme stále něco aplikovat. Regenerační preparáty fungují jako startéry. Mezi první a druhou třítýdenní aplikací je nutné udělat minimálně týdenní přestávku. Optimální je přestávka 14 denní. Preparát i po ukončení svého podávání stále v těle zvířete funguje. Mezi druhou a třetí třítýdenní aplikací je možné udělat přestávku až 2 měsíce. Trvalý účinek regenerace se projevuje teprve v přestávce aplikace, proto jsou přestávky v aplikaci stejně důležité jako samotné podávání. Tělo již pracuje podle programu, který regenerační preparát rozeběhl a i když ještě není zvíře úplně v pořádku, již se stav pomalu zlepšuje vlivem setrvačnosti působení regenerace. Teprve, když se vývoj směrem k úplnému zdraví zastaví, je čas podpořit schopnost samoléčení těla další kúrou regeneračního prostředku.
V žádném případě nelze podávat koncentráty březím samicím. Mohlo by dojít k poškození plodu vlivem upřednostnění vývoje orgánů, které jsou charakteristické pro koncentrát, před orgány, které se právě vyvíjejí u plodu. Lze použít jen na akutní stavy, a to po dobu maximálně tří dnů. Po tuto dobu nelze prakticky do vývoje plodu zasáhnout.

Kde najít více informací?

V dalších textech a článcích budou všechny tyto příznaky uvedeny podrobně a konkrétně v návaznosti na přibližnou diagnózu a stejně tak se setkáte s těmito příznaky v poradenském softwaru Poradce, který naleznete na tomto webu.