Neznáte své heslo?

  • Vstup na webové stránky pro členy Klubu Energy vám zajistí zadání registračního čísla člena klubu, které naleznete na své registrační kartě nebo ve smlouvě o obchodní spolupráci.
  • Heslo získáte po vyplnění formuláře umístěného níže na této straně nebo telefonicky na čísle: +420 283 853 853.

Kontrolní údaje nutné
k vydání hesla do IS


Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jejich odesláním, souhlasíte s jejich zpracováním společností Energy. Firma Energy Group, a.s. se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této přihlášce nebudou použity k jiným účelům, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Klubové členství a jeho výhody

Každý zákazník, nakupující produkty Energy, má možnost registrace. Výhody členství v Klubu Energy lze čerpat v celé síti prodejních míst v ČR.


Po podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci a zaplacení registračního poplatku 500 Kč se zákazník stává řádným členem Klubu Energy. Kromě členské karty společnosti Energy Group, a.s. obdrží každý nový člen startovací balíček, vč. jednoho koncentrátu podle vlastního výběru a ročního předplatného magazínu Vitae.


Registrace v Klubu Energy je platná 12 měsíců od data podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci. Následujících šest měsíců je ještě možné si registraci prodloužit. K výhodám klubového členství patří mimo 30% slevy na nákup zboží také možnost navštěvovat poradny lékařů a terapeutů, odborné přednášky a účastnit se dalších klubových aktivit.


Podrobnosti naleznete v Průvodci zde.

Co ctíme a prosazujeme

Věříme, že podnikání vedle generování zisku může přispívat ke kultivaci společnosti. Domníváme se, že lze podnikat s přihlédnutím k etickým pravidlům, ekologickým i společenským aspektům, a zejména, že každý produkt musí vykazovat pro zákazníka zřejmé benefity a musí mu poskytnout kvalitní a minimálně očekávanou službu. Za tím účelem vytrvale pracujeme na svém přístupu k trhu, zákazníkům a sledujeme zejména politiku jakosti. 

Neustálé zlepšování systému kvality

Vedení společnosti, všichni zaměstnanci a spolupracovníci se zasazují o trvalé zlepšování kvality nabízených produktů a poskytovaných služeb zákazníkům.

Výzkum a vývoj

Prostřednictvím vlastního výzkumu chceme našim zákazníkům zaručit co možná nejkvalitnější a nejčistší výrobní postupy. V tomto směru se již dnes řadíme ke světové špičce.

Sortiment

Naší snahou je trvalé rozšiřování stávající nabídky nejen v oblasti přírodních produktů, ale i v dalších segmentech trhu.

Kvalita

Uplatňování stále přísnějších kritérií pro vstupní materiály, přípravu a řízení výroby spolu se zvyšováním kvality designu a informační hodnoty propagačních materiálů patří rovněž ke stěžejním úkolům naší firmy.

ISO 9001:2008

Společnost Energy Czech Republic, a.s. je držitelem certifikátu ISO 9001:2008 pro výzkum, výrobu a prodej. Certifikační a dozorový audit byl proveden společností Bureau Veritas.

Zahraniční trhy

Vyhledávání výhodných zahraničních trhů a dalších kooperujících společností představuje součást obchodního modelu, jehož výsledky by se měly do budoucna ještě výrazněji projevit v obchodních aktivitách společnosti.

Technologie

Velkou pozornost věnujeme dalšímu rozvoji výrobních, diagnostických přístrojů a technologií, jež zásadním způsobem rozšíří stávající nabídku a podpoří propagaci našich preparátů.

Dodržování legislativních požadavků

Společnost se při své činnosti zavazuje k dodržování platných národních i evropských legislativních předpisů, které jsou v součinnosti s dalšími obecně platnými vyhláškami, důležitou položkou ve zkvalitňování procesu výroby a péče o zákazníka.

Podpůrné projekty

Mezi významné podpůrné projekty patří další rozvoj divize software při vývoji a komerčním využití vlastních informačních systémů.