Neznáte své heslo?

  • Vstup na webové stránky pro členy Klubu Energy vám zajistí zadání registračního čísla člena klubu, které naleznete na své registrační kartě nebo ve smlouvě o obchodní spolupráci.
  • Heslo získáte po vyplnění formuláře umístěného níže na této straně nebo telefonicky na čísle: +420 283 853 853.

Kontrolní údaje nutné
k vydání hesla do IS


Vyplněním osobních údajů ve formuláři a jejich odesláním, souhlasíte s jejich zpracováním společností Energy. Firma Energy Group, a.s. se zavazuje, že osobní údaje uvedené v této přihlášce nebudou použity k jiným účelům, ani nebudou poskytnuty třetí straně.

Klubové členství a jeho výhody

Každý zákazník, nakupující produkty Energy, má možnost registrace. Výhody členství v Klubu Energy lze čerpat v celé síti prodejních míst v ČR.


Po podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci a zaplacení registračního poplatku 500 Kč se zákazník stává řádným členem Klubu Energy. Kromě členské karty společnosti Energy Group, a.s. obdrží každý nový člen startovací balíček, vč. jednoho koncentrátu podle vlastního výběru a ročního předplatného magazínu Vitae.


Registrace v Klubu Energy je platná 12 měsíců od data podepsání Smlouvy o obchodní spolupráci. Následujících šest měsíců je ještě možné si registraci prodloužit. K výhodám klubového členství patří mimo 30% slevy na nákup zboží také možnost navštěvovat poradny lékařů a terapeutů, odborné přednášky a účastnit se dalších klubových aktivit.


Podrobnosti naleznete v Průvodci zde.

Bioinformace

Jsou obsaženy v hlavních produktech Energyvet. Mají obdobný charakter jako homeopatická informace. Doplňují účinné látky těchto preparátů zejména s cílem odstranit některé negativní vedlejší účinky bylin.

Bioinformace jsou minimálně 3 různé frekvence elektromagnetického záření, které vytvářejí typický frekvenční vzor. Je to obdobné jako barva. Také potřebujeme minimálně 3 různé frekvence elektromagnetického záření viditelné oblasti abychom mohli vnímat celé barevné spektrum. V počítači anebo v televizním přijímači jsou to barva červená, zelená a modrá. A stačí pro znázornění velice rozsáhlé škály barev. V případě bioinformací jsou frekvence v neviditelné oblasti, v oblasti infračerveného až radiového spektra. Tato oblast frekvencí je typická pro energii biochemických reakcí. Je to vlastně barva v infračervené a radiové oblasti. Biochemické reakce živého organismu tyto signály nejen vnímají, ale reagují na ně buď stimulací reakce anebo jejím utlumením. 

O nás: kdo jsme a čím se zabýváme

Energy Group a.s.

je výhradně česká společnost založená vpolovině devadesátých let. Prostřednictvím vlastních produktů jsme již od svého vzniku průkopníky alternativní medicíny nejen v Česku, ale i jinde ve světě, kde jsme již získali pevné místo na trhu, podporu zákazníků i odborné veřejnosti